SI | EN

Varnostne komponente in sistemi (preizkušeni in odobreni za mednarodni standard), ki zajemajo električno opremo za uporabo v plinsko nevarnih območjih ali njihovih kombinacijah, ki zagotavljajo rešitve za industrijske aplikacije in varstvo okolja.

Uporaba:

  • Preklaplanje
  • Signalizacija
  • Nadzor
  • Uredba
  • Povezava

Za uporabo v območjih s posebnimi zahtevami:
  • Potencialno eksplozivno območje
  • Sovražno okolje (ekstremna temparatur, vlaga, pritisk in podtlak)

Vse komponente in sistemi so preizkušeni in odobreni z mednarodno priznanimi standardi.

Več informacij na www.bartec.de