SI | EN
Bartec-Varnost d.o.o. načrtuje in vgrajuje grelne sisteme. Inovativni grelni kabli ter komponente za priključitev, krmiljenje in regulacijo zagotavljajo zanesljivo ogrevanje.Primerni so za uporabo v zgradbah in industrijskih objektih za eksplozijsko ogrožena in neogrožena področja.

Uporaba:

 • Zaščita proti zmrzovanju
 • Vzdrževanje konstantne temperature
 • Segrevanje procesa

Inženiring in servis za električno ogrevanje:

 • Ovrednotenje investicij
 • Idejni projekti in projekti za izvedbo:
  • Pregled dokumentacije
  • Analiza projekta (komponente, kode, načrti)
  • Pregled in analiza pogodbenih specifikacij
  • Preverjanje skladnosti s standardi in predpisi
  • Kontrola in analiza projektnih podatkov (električnih, mehanskih)
  • Analiza uporabe grelnega sistema (materiali)
  • Tehnične rešitve električnega ogrevanja (regulacija in krmiljenje)
  • Toplotno tehnični izračuni (minimalne/maksimalne temperaturne vrednosti)
  • Izdelava navodil za montažo
  • Priprava dokumentacije za kvalitetno in varno vodenje in izvedbo projekta
  • Montaža, meritve/preskusi, zagon, vzdrževanje in servis.

Katalog BARTEC. (bartec.de)