SI | EN

ATEX Servis

ATEX – evropska harmonizacija

V EU sta na področju eksplozijske zaščite veljavni dve direktivi in sicer 2014/34/EU in 1999/92/ EU. V Sloveniji je v veljavi Pravilnik o protieksplozijski zaščiti 41/2016 v katerem sta združeni obe direktivi. Namen nove zakonodaje je zagotoviti enovit varnostni nivo na obsežnem evropskem trgu.

Po sprejetju nove zakonodaje prevzemajo delodajalci pomembne in odgovorne naloge. Zagotoviti morajo tehnične in/ali organizacijske ukrepe za preprečevanje eksplozij in varovanje pred njimi. Oceniti morajo tveganja za eksplozijo.
Prostore morajo razdeliti na cone eksplozijske nevarnosti. Zagotoviti morajo elaborat eksplozijske ogroženosti. Odgovorni so za varnost in varovanje zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer. Vgraditi morajo ustrezno opremo in zagotovit stalen nadzor ter vzdrževanje opreme po napisanem postopku in voditi evidenco vzdrževanja. Zagotoviti morajo zadostno in ustrezno usposabljanje tistim, ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Montažo, preglede, vzdrževanje, servis in popravila Ex opreme lahko vršijo le usposobljene osebe z znanjem in izkušnjami.
Bartec-Varnost d.o.o. ima usposobljene osebe za izvajanje zahtevnih in odgovornih postopkov ter ustrezne certifikate, ki je pridobil pri priglašenem organu SIQ Ljubljana.
Številke certifikatov o usposobljenosti:
 • SIQ Ex U.18012 - Certifikat o usposobljenosti za vgraditev Ex opreme
 • SIQ Ex U.18013 - Certifikat o usposobljenosti za vzdrževanje Ex opreme
 • SIQ Ex U.16022 - Certifikat o usposobljenosti za servisiranje in popravilo Ex

Zaupajte reševanje vaših problemov partnerju z znanjem in več kot 45 letnimi izkušnjami na področju eksplozijske zaščite.
Dokumentacija:
 • Strokovna mnenja
 • Elaborati eksplozijske ogroženosti
 • Ocene tveganj
 • Varnostni sistem vodenja
 • Projekti:
  • Električne instalacije
  • Meritve, krmiljenje in regulacija
  • Vodenje, nadzor in vizualizacija procesov
  • Električno ogrevanje
  • Ex zaščita nadtlak
  • Detekcija koncentracij in izpuščanje vnetljivih tekočin

Dobava in montaža:

 • Električne instalacije
 • Avtomatizacija procesov
 • Meritve, krmiljenje in regulacija
 • Stikalni bloki in krmilne omare
 • Električno ogrevanje

Servis:

 • Periodični pregledi
 • Vzdrževanje in servis:
 • Preventivni pregledi
 • Predelava direktnih uvodov v indirektne
 • Izdelava organizacijskih predpisov/poslovnikov za preglede in vzdrževanje
 • Evidenca in analize vzdrževalnih in servisnih del

Inženiring in servis