SI | EN
Prospekt             • Neprodirni okrov Ex d in Ex de
  • Dodatno hlajenje motorja za frekv. regulirane pogone
Motorji z dodatnim hlajenjem
PRODUCT DETAILS
  • Neprodirni okrov Ex d in Ex de
  • Dajalnik impulzov (ENCODER) Ex d
Motorji z dajalnikom impulzov
PRODUCT DETAILS
  • Neprodirni okrov Ex d in Ex de
  • Certifikat: Register of Shipping (Velika Britanija)
Ladijski motorji
PRODUCT DETAILS
  • Neprodirni okrov Ex d
  • Standardna dolžina 1,5m
Motorji z direktnim uvodom
PRODUCT DETAILS