SI | EN

Električno ogrevanje

BARTEC Varnost načrtuje in vgrajuje tudi grelne sisteme. Inovativni grelni kabli s komponentami za priključitev, krmiljenje in regulacijo zagotavljajo izjemno zanesljivo ogrevanje. Primerni so za uporabo v zgradbah in industrijskih objektih za eksplozijsko ogrožena in neogrožena področja.

Uporaba:

 • Zaščita proti zmrzovanju
 • Vzdrževanje konstantne temperature
 • Segrevanje procesa

Inženiring in servis za električno ogrevanje:

 • Ovrednotenje investicij
 • Idejni projekti in projekti za izvedbo:
  • Pregled dokumentacije
  • Analiza projekta (komponente, kode, načrti)
  • Pregled in analiza pogodbenih specifikacij
  • Preverjanje skladnosti s standardi in predpisi
  • Kontrola in analiza projektnih podatkov (električnih, mehanskih)
  • Analiza uporabe grelnega sistema (materiali)
  • Tehnične rešitve električnega ogrevanja (regulacija in krmiljenje)
  • Toplotno tehnični izračuni (minimalne/maksimalne temperaturne vrednosti)
  • Izdelava navodil za montažo
  • Priprava dokumentacije za kvalitetno in varno vodenje in izvedbo projekta
  • Montaža, meritve/preskusi, zagon, vzdrževanje in servis.

 

Ogrevalni sistemi

 

Komponente za industrijo

 

Komponente za splošno rabo

 

Detektorji vode