SI | EN
BARTEC VARNOST d.o.o. Cesta 9. avgusta 59
SLO-1410 Zagorje ob Savi
Telefon +386 (0)3 56 64 366
Fax +386 (0)3 56 64 234
e-mail info@bartec-varnost.si
Marketing G. Rudi Ašič
Vodja prodaje in marketinga
Telefon +386 (0)59 221 451
Fax +386 (0)59 221 450
e-mail Rudi.Asic@bartec-varnost.si
Elektromotorji G. Alojz Vozelj
Produktni vodja
Telefon +386 (0)59 221 441
Fax +386 (0)59 221 440
e-mail Alojz.Vozelj@bartec-varnost.si
Elektrooprema za rudarstvo G. Lado Kovač
Produktni vodja
Telefon +386 (0)59 221 453
Fax +386 (0)59 221 450
e-mail Lado.Kovac@bartec-varnost.si
Elektrooprema za eksplozijsko ogrožene prostore G. Aleksander Pavlič
Produktni vodja
Telefon +386 (0)59 221 454
Fax +386 (0)59 221 450
e-mail Aleksander.Pavlic@bartec-varnost.si
Inženiring in servis Ga. Simona Končina Tavš

Telefon +386 (0)59 221 503
Fax +386 (0)59 221 500
e-mail Simona.Koncina@bartec-varnost.si