SI | EN

BARTEC VARNOST d.o.o.

Cesta 9, avgusta 59
SLO-1410 Zagorje ob Savi

E-mail: info@bartec-varnost.si

Vodstvo podjetja

Ga. Simona Klukej
Direktorica

G. Rudi Ašič
Prokurist

G. Borut Stražišar
Operativni direktor

Splošni nabavni pogoji
Nabavni pogoji (PDF)