SI | EN

Štipendije


RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 2022/2023
 
Podjetje Bartec Varnost, d.o.o. Zagorje ob Savi se ukvarja s projektiranjem, proizvodnjo, montažo, preizkušanjem, servisiranjem in vzdrževanjem električnih in elektronskih naprav, strojev in sistemov v normalni in protieksplozijski izvedbi.
 
Usmerjenost v razvoj inovativnih izdelkov in rešitev je eno izmed načel našega podjetja in za uresničitev poslanstva in vizije v podjetju potrebujemo mlade, izobražene, kreativne in vedoželjne sodelavce, zato vas vabimo, da se prijavite na razpis za kadrovske štipendije.
 
Za šolsko leto 2022/2023 razpisujemo naslednje kadrovske štipendije:
 
 • Strojni tehnik 2 štipendiji
 • Elektrotehnik 2 štipendiji
 • Oblikovalec kovin 2 štipendiji

 
Izobraževalni programi 1. bolonjske stopnje ( visokošolski strokovni / univerzitetni program):
 • Strojništvo 2 kadrovski štipendiji
 • Elektrotehnika 2 kadrovski štipendiji

 
K prijavi priložite:
 • kratek življenjepis s kontaktnimi podatki,
 • potrdilo o vpisu in spričevalo prejšnjega letnika,
 • priznanja in pohvale za dosežke v dosedanjem šolanju

 
Prednost pri podelitvi štipendije bodo imeli dijaki / študenti višjih letnikov z boljšim učnim uspehom in aktivnim sodelovanjem pri projektih v okviru izobraževalnega programa.

Poleg štipendije vam bomo omogočili opravljanje obvezne prakse. Preko počitniškega dela boste lahko spoznavali podjetje in pridobivali dragocene delovne izkušnje. Svetovali vam bomo glede osebnega in strokovnega razvoja ter pomagali pri izdelavi seminarskih/ diplomskih nalog.

Pot do poklica vam bo tako lažja, obenem pa boste imeli že v času študija priložnost spoznati delovno okolje in morebitne bodoče sodelavce. 


RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 2022/2023
 
Podjetje Bartec Varnost, d.o.o. Zagorje ob Savi se ukvarja s projektiranjem, proizvodnjo, montažo, preizkušanjem, servisiranjem in vzdrževanjem električnih in elektronskih naprav, strojev in sistemov v normalni in protieksplozijski izvedbi.
 
Usmerjenost v razvoj inovativnih izdelkov in rešitev je eno izmed načel našega podjetja in za uresničitev poslanstva in vizije v podjetju potrebujemo mlade, izobražene, kreativne in vedoželjne sodelavce, zato vas vabimo, da se prijavite na razpis za kadrovske štipendije.
 
Za šolsko leto 2022/2023 razpisujemo naslednje kadrovske štipendije:
 
 • Strojni tehnik 2 štipendiji
 • Elektrotehnik 2 štipendiji
 • Oblikovalec kovin 2 štipendiji

 
Izobraževalni programi 1. bolonjske stopnje ( visokošolski strokovni / univerzitetni program):
 • Strojništvo 2 kadrovski štipendiji
 • Elektrotehnika 2 kadrovski štipendiji

 
K prijavi priložite:
 • kratek življenjepis s kontaktnimi podatki,
 • potrdilo o vpisu in spričevalo prejšnjega letnika,
 • priznanja in pohvale za dosežke v dosedanjem šolanju

 
Prednost pri podelitvi štipendije bodo imeli dijaki / študenti višjih letnikov z boljšim učnim uspehom in aktivnim sodelovanjem pri projektih v okviru izobraževalnega programa.

Poleg štipendije vam bomo omogočili opravljanje obvezne prakse. Preko počitniškega dela boste lahko spoznavali podjetje in pridobivali dragocene delovne izkušnje. Svetovali vam bomo glede osebnega in strokovnega razvoja ter pomagali pri izdelavi seminarskih/ diplomskih nalog.

Pot do poklica vam bo tako lažja, obenem pa boste imeli že v času študija priložnost spoznati delovno okolje in morebitne bodoče sodelavce. 


Prijave z dokazili posredujte do 30.11.2022 na naslov: Bartec Varnost, d.o.o., kadrovski sektor, Cesta 9.avgusta 59, 1410 Zagorje ob Savi ali na elektronski naslov: kadrovska@bartec-varnost.si