SI | EN
Odličnost v varnostni tehnologiji

Vodilni na svetovnem trgu eksplozijske zaščite

BARTEC proizvodi in rešitve preprečujejo eksplozije, ki bi lahko nastale v okoljih, kjer so prisotne nevarne substance, kot so vnetljive tekočine, plini, prah in s tem zagotavljajo varnost ljudem in ščitijo okolje. Naši kupci vključujejo predvsem podjetja z naftne in plinske industrije, kot tudi kemična, petrokemična in farmacevtska podjetja s celega sveta.

Predani k varnosti

Kakovost

Kontakti