SI | EN
Odličnost v varnostni tehnologiji

Vodilni na svetovnem trgu eksplozijske zaščite

BARTEC proizvodi in rešitve preprečujejo eksplozije, ki bi lahko nastale v okoljih kjer so prisotne nevarne substance kot so vnetljive tekočine, plini in prah, in s tem zagotavljajo varnost ljudem in ščitijo okolje. Naši kupci vključujejo predvsem podjetja z naftne in plinske industrije kot tudi kemična, petrokemična in farmacevtska podjetja s celega sveta.

Modularne rešitve za nevarna območja

Vizualizacija in Nadzor Krmiljenje, Stikalna tehnika in Spajanje Motorji in Pogonska tehnika Električno Ogrevanje Distribucija Električne Energije Razsvetljava Avtomatizacija in Komunikacije Analizatorji in Merilna oprema

Predani k varnosti

Novice

Kakovost

Kontakti